Make your own free website on Tripod.com

PROGRAM TAHUANAN
MAJLIS BELIA FELDA NEGERI PERAK
TAHUN 2000

Bil AKITIVITI TARIKH BIL TERLIBAT
1.

Pengurusan teknologi baru

Mac 2000 90
2.

Majlis Tilawah Al Quran

Mac 2000 100
3.

Pelancaran Rakan Muda Sektor Rancangan
Kemajuan Tanah Peringkat Negeri Perak.

April 2000 2000
4.

Seminar Kepimpinan dan Mesyuarat Agong

Mei 2000 100
5

Program Cinta Alam

June 2000 50
6

Program keusahawan (Pengurusan Kewangan
Perniagaan, Lanscap dan baikpulih komputer

Apr - Okt 2000 120
7

Program Belia dengan Masjid

June 2000 200
8

Kemantapan Rohani

Jun/Julai 2000 80
9

Sambutan hari kebesaran Islam

Apr,Jun,Julai,Okt
2000
500
10

Kem Patriotik

Ogos 2000 100
11

Seminar TOT

Sept 2000 50
12

Pesta Sukan Tahunan dan Anugerah
Persatuan terbaik

Okt 2000 200

13

Pembentukan Sahsiah Remaja Nov 2000 80
14 Program Rakan masjid dan Taddarus Al Quran Dis 2000 2000