Make your own free website on Tripod.com

30++ kesilapan calon semasa menjawab soalan peperiksaan

Terdapat lebih 30 kesilapan dan kelalaian calon peperiksaan yang menyebabkan calon gagal memperolehi markah yang memuaskan bagi jawapan mereka. Panduan berikut digariskan oleh Dato' Syed Abu Bakar Barakbah, Setiausaha Agung Majlis Peperiksaan Malaysia.


Hindari kesilapan-kesilapan berikut: